Onko tavoitteesi luoda aito mielikuva tuotteestasi?
Koe se, virtuaalitodellisuudella.

Pähkinänkuoressa

Virtuaalitodellisuus on uusin media-alusta: tietokoneella luotu ympäristö, jossa henkilö kokee olevansa fyysisesti paikalla esimerkiksi näön peittävien lasien (HMD) kautta.

360Tuote-esittelyt tekevät tuotteistasi helposti lähestyttäviä ja hahmotettavia, riippumatta siitä kuinka paikkaan sidottuja tai teknisiä ne olisivat. Virtuaaliulottuvuudella tuot asiakkaat tuotteesi luo, ja voit näyttää suoraan miten tuote ratkaisee heidän haasteensa!

VR-Esittelyn uniikit piirteet

Uusi näkökulma

Vahvempi muistijälki kuin muilla media-alustoilla.

Havainnollistaa hankalastikin hahmotettavien asioiden ominaisuudet ja vaikuttajat.

Tarinankerronta uudelle tasolle.

Sisällönmuokattavuus

Mitä tahansa sisältöä voidaan tuoda VR:ään, niin videokuvaa kuin 3D-ympäristöä, ja niihin voidaan lisätä eri elementtejä.

Uusi näkökulma

Mahdollistaa kokemisen ilman paikan päällä olemista.

Materiaali ja läsnäolo mahdollista jakaa eri kanavissa.

Uusi media

VR tekee monimutkaisetkin tuotteet helposti ymmärrettäviksi näyttämällä niiden toimintaympäristön, ominaisuudet ja vaikutukset ympäristöön. Lisäksi tarinallistaminen on erittäin tehokasta immersiivisessä VR:ssä, jolloin on helpompia tarjota yleisölle mieleenpainuvia kokemuksia, jotka voivat tällöin jäädä paremmin mieleen kuin kilpailijoiden tuotteet. Esimerkiksi Bowmore yhdistänyt tuote-esittelyssään tuotantoprosessin eri vaiheet ja itse yrityksen arvot ja toiminnan.

Pääelementit virtuaalisissa tuote-esittelyissä ovat tuotteen informaation lisääminen esimerkiksi taustatarinalla, valmistusprosessilla, tai toimintaympäristöä havainnollistamalla.

Ole osa virtuaalitodellisuuden
tulevaisuutta – Ota yhteyttä!